Kontakt

Miesto podnikania:

Aminostar Slovakia, s.r.o.
Trenčianska 1279, 020 01 Púchov
IČO: 36417386
zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: sro, vložka č.14818/L

email: info@aminostar.sk
www.aminostar.sk
tel: 0918 347 140

Najpredávanejšie